• 26 กันยายน 2017 at 11:28
  • 174
  • 0

            เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ทางบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทางบริษัท ดิจิตอล โอเอ จำกัด เพื่อเป็นการยืนยันและรับรองว่า บริษัท ดิจิตอล โอเอ ของเรา เป็นตัวแทนจำหน่ายมืออาชีพ เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น ที่ได้รับอนุญาตจากพานาโซนิค

            เราสัญญาและมุ่งมั่นที่จะรักษาระดับคุณภาพนี้เอาไว้ให้ทรงคุณค่ามากที่สุด เพื่อผลประโยขน์และการให้บริการลูกค้าทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ