เครื่องคิดเลข CASIO รุ่น GX-120B
สินค้ายอดนิยม
481.00 บาท
585.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
 • จอภาพ LCD แสดงตัวเลข ขนาดใหญ่ 12 หลัก
 • คำนวณราคาขายแบบ Mark Up
 • มีหน่วยความจำอิสระ 2 หน่วยเลือกทศนิยมได้ 4 ตำแหน่ง
 • คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
 • มีปุ่มปรับทศนิยม Cut, up, 5/4, ADD Mode
 • คำนวณเปอร์เซ็นต์ (%) และ MU
 • มีแป้น Item Counter
 • มีเครื่องหมายจุลภาคแบ่งทุกๆ 3 หลัก
 • ปุ่ม +/- สำหรับแปลงค่าตัวเลข
 • ปุ่ม สำหรับแก้ไขหรือลบตัวเลขหลักสุดท้ายได้ครั้งละ 1 หลัก
 • แหล่งพลังงาน 2 ระบบ ใช้ได้ทั้ง พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
 • ผลิตจากวัสดุ : หน้ากากโลหะ ปุ่มพลาสติก
 • จำนวนตัวเลข : 12 หลัก
 • จอแสดงผล : LCD
 • ฟังก์ชันบนเครื่อง : IT / MR / MU / M- / M+ / AC / C
 • แหล่งพลังงาน : พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
 • ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x หนา) : 34.3 × 159 x 207.5 มม.
 • น้ำหนัก : 260 กรัม