เครื่องคิดเลข CASIO รุ่น JF-120BM
สินค้าแนะนำ
481.00 บาท
685.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
 • จอภาพ LCD แสดงตัวเลข ขนาดใหญ่ 12 หลัก
 • ปุ่มกดพลาสติก หน้ากากโลหะ หน่วยความจำอิสระ (M+, M-)
 • คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
 • คำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ทางธุรกิจ ต้นทุน ราคาขาย กำไร (Cost, Sell, Margin)
 • คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอัตโนมัติ (TAX+, TAX-)
 • มีปุ่มปรับทศนิยม cut, up, 5/4, ADD Mode
 • ใช้พลังงาน 2 ระบบ ทั้ง พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
 • การคำนวณเปอร์เซ็นต์กำไรขั้นต้น (Profit Margin %)
 • มีแป้นลบเลขถอยหลัง
 • มีเครื่องหมายจุลภาคแบ่งทุกๆ 3 หลัก
 • ผลิตจากวัสดุ : หน้ากากโลหะ ปุ่มพลาสติก
 • จำนวนตัวเลข : 12 หลัก
 • จอแสดงผล : LCD
 • ฟังก์ชันบนเครื่อง : TAX- / TAX+ / GT / MRC / M- / M+ / AC / C
 • แหล่งพลังงาน : พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
 • ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x หนา) : 25.4 × 107 x 177.5 มม..
 • น้ำหนัก : 150 กรัม