ระบบตู้สาขา KX-NS300 ขนาด 6 สายนอก 48 สายใน
36,800.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ภายในชุด จะประกอบด้วย

KX-NS300BX  1 ตู้

KX-NS320BX  1 ตู้

KX-NS5130X  1  แผง

KX-NS5174X   1 แผง

KX-DT543X    1 เครื่อง