KX-TES824BX ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 6 สายนอก 16 สายภายใน
สินค้ายอดนิยม สินค้าลดราคา
13,400.00 บาท
15,900.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ภายในชุดจะประกอบด้วย

KX-TES824 ตู้สาขาขนาด 3 สายนอก 8 สายภายใน 

KX-TE82483 แผงวงจรขยาย 3 สายนอก 8 สายภายใน

KX-T7730 โทรศัพท์คีย์ 12 สายนอก,มีจอสำหรับโปรแกรม